Použití geosyntetiky

Každý projektant, investor, zhotovitel by měl zajistit, aby do stavby byly zabudovány pouze výrobky, které byly řádně uvedeny na trh, které splnily veškeré legislativní požadavky a ke kterým existují potřebné doklady.

Geosyntetika jsou stavební výrobky. Sedmnáct harmonizovaných norem definuje, jakým způsobem musí být výrobek testován a osvědčen pro daný účel použití. Vhodnost výrobku pro daný účel použití uvádí notifikovaná osoba na certifikátu SŘV a označením výrobku CE.

Požadavky na výrobky, volba vhodné normy
pro výrobek a oblast použití:

Nádrže a hráze

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13361 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13254 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Kanály

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13362 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13255 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Kapalné odpady

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13492
Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13265 Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Tuhé odpady

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13493 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě míst pro skladování a likvidaci tuhých odpadů

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13257 Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Pozemní komunikace a jiné dopravní plochy

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 15382 Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 15381 Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty

ČSN EN 13249 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13249 (H<Hc) Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13251 (H>Hc) Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

H = výška stavby

Hc = pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy: výška v místě, kde je převládající dopravní zatížení / pro železnice: rozdíl výšky mezi spodní částí kolejí a náspem

Železnice

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13250 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb

ČSN EN 13249 (H<Hc) Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13251 (H>Hc) Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

H = výška stavby
Hc = pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy: výška v místě, kde je převládající dopravní zatížení / pro železnice: rozdíl výšky mezi spodní částí kolejí a náspem

Tunely a podzemní stavby

Geosyntetické izolace:
ČSN EN 13491
Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13256 Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

Základy a opěrné stěny

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:

ČSN EN 13251 Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
V případě, kdy je součástí stavby odvodňovací systém atd. musí být rovněž splněny požadavky odpovídajících norem:

ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech

ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

Systémy ochrany proti erozi

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:
ČSN EN 13253 Vlastnosti požadované pro použití ve vnějších systémech na ochranu proti erozi

Odvodňovací systémy

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím:
ČSN EN 13252 Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech