Projektování s geosyntetiky

V rámci technické pomoci poskytujeme servis a služby v oblasti projektování a projekční podporu při navrhování vyztužených zemních konstrukcí, stabilizaci podloží. Specifikujeme technologické postupy, navrhujeme optimální a praktická řešení tak, aby byl návrh zemních konstrukcí efektivní. Projektovou dokumentaci můžeme zpracovat jako dílčí nebo samostatnou část.

V souvislosti s návrhem vyztužených zemních konstrukcí je geotechnika nedílnou součástí naší práce. Poskytujeme odbornou pomoc a poradenství v oblasti mechaniky zemin, zakládání staveb, aplikované geotechniky. Optimalizujeme návrhy využití zemin a celkového přístupu k této problematice.