Dodáváme geosyntetické materiály

pro ekologické, vodohospodářské a liniové stavby

Komplexnost

Zajišťujeme komplexní dodávky geosyntetických materiálů pro inženýrské, občanské, průmyslové ekologické, vodohospodářské a liniové stavby.

V rámci poskytovaných služeb zabezpečujeme koncepční řešení, navazující projektový a geotechnický servis, návrh a optimalizaci zemních konstrukcí, návrh vlastního vyztužení, posouzení stability vyztužených zemních konstrukcí, dozor a zaškolení na stavbách s geosyntetiky.