Sanace sesuvů

Pokud v zemině svahu dojde k porušení rovnováhy mezi smykovým odporem a smykovým napětím, svah se stane nestabilním a vzniká sesuv. Typická je ostře vymezená smykové plocha. Součástí sanace je vyřešení vodního režimu svahu, tzn. bezpečné odvedení podzemních a povrchových vod mimo konstrukci. Efektivní je využití štěrkových sanačních polštářů v kombinaci s výztužnými 3D geomřížemi. Sanace svahu musí být posouzena stabilitními výpočty.

V závislosti na konkrétních podmínkách stavby, sklonu svahu a typu zásypového materiálu volíme technologii provedení sanace:

Provádíme vlastní návrh technologie sanace sesuvů a stabilitní posouzení vyztužených zemních konstrukcí.