Vyztužování asfaltových povrchů

Asfaltové vozovky jsou v současnosti vystaveny stále rostoucí intenzitě dopravy. Technologie, pevnostní charakteristiky a modifikace asfaltového souvrství mají své dané meze a v mnoha případech zvyšujícího se zatížení nemohou zajistit dostatečnou odolnost a trvanlivost vozovky. Na povrchu vozovek dochází k poruchám, a to nejčastěji:

• Reflexní a termické trhliny

• Vyjeté koleje

• Porušení krajnice a rozlámání souvrství

Vzniku poruch vozovek se dá předejít použitím výztužné geomříže do asfaltových povrchů M-Grid Glass. Vysokopevnostní pružné skleněné vlákno geomříže se při namáhání chová téměř identicky jako bitumen a vzniká tak kompozitní materiál s vysokou odolností proti porušení. Trhliny na povrchu vozovky vznikají prokopírováváním nehomogenit a poruch z podloží, namáháním vrchních vrstev změnami teplot a souvisejícím roztahováním/smršťováním. Vzniklé lokální napětí vede k porušení celistvosti stmelené vrstvy. Vyjeté koleje vznikají v místě pomalé či zastavující dopravy (zastávky, křižovatky) a tam, kde těžká vozidla jezdí stejnou stopou. Asfaltová směs je vysokým namáháním vytlačována do stran a deformuje se. Porušení krajnice a následné rozlámání souvrství je kombinace obou předchozích typů porušení. Příčinou je také narušení podloží v okrajích silničního tělesa.

Geomříže M-Grid Glass absorbují veškerá smyková a ohybová napětí a zamezují porušení a rozlomení asfaltového souvrství.