Opěrné zdi

GEOBLOCK Wall

Systém opěrné stěny s tvrdým lícem z betonových tvarovek GEOBLOCK Wall je systémem vyztužené zemní konstrukce se sklonem líce 71,4°- 90,0°. 

Základem systému jsou tři základní prvky, a to lícové opevnění – betonové tvarovky, které jsou současně čelním pohledovým prvkem, výztužné geomříže a samotná zemina zásypu, které ve vzájemné interakci zajišťují stabilitu a funkčnost celé konstrukce zdi.  Systém předpokládá únosné podloží při realizaci základu zdi zpravidla na štěrkovém polštáři.

Vždy je nutné provést statické posouzení navrženého geotechnického řešení opěrné zdi, mostní a smíšené opěry v závislosti na konkrétních podmínkách stavby.

GEOCELL Wall

Systém opěrných zdí GEOCELL Wall z geobuněk se realizuje až do maximálního konstrukčního sklonu líce opěry od roviny základové spáry 85°.

Základem systému jsou geobuňkové segmenty zpravidla v šířce 1-1,2m (4-5 buněk vedle sebe), separační geotextilie pod buňkami (popř. i pod vyztuženým násypem) a výztužné geomříže, navržené s ohledem na typ zásypového materiálu. Systém do určité míry toleruje tvarové a konzistentní diskontinuity podloží, s ohledem na požadovaný vzhled konstrukce. Je nutné provést statické posouzení navrhované konstrukce dle konkrétních podmínek stavby a použitých materiálů.