3D geomříže pro stabilizaci podloží

TENAX 3D geomříže jsou monolitické geomříže vyrobené z polypropylenu (PP), vynikají nad ostatními materiály vysokým modulem tuhosti, dlouhodobou pevností a odolností proti poškození.

TENAX 3D geomříže byly vyvinuty pro maximálně účinné zazubení a omezení pohybu kameniva v mechanicky stabilizované vrstvě. Fixace zrn kameniva je všesměrná v rozsahu 360° a zóna fixace je rozsáhlejší, vyšší než u ostatních geomříží.  

3D koncept stabilizace podloží dle typu zásypu uvažuje 3 typy geomříží:

  • TENAX 3D GRID XL – optimalizováno pro hrubozrnné drcené kamenivo, např. frakce 0 – 63 mm, 0 – 125 mm
  • TENAX 3D GRID S – optimalizováno pro štěrkovito-písčité typy zásypových materiálů
  • TENAX 3D GRID MS – geomříž navržená pro použití v písčito-hlinitých zeminách

Maximální účinnost výztužných geomříží TENAX 3D GRID při stabilizaci podloží byla prokázána jak v laboratorních podmínkách, tak na realizovaných stavbách.

Princip fungování TENAX 3D geomříží je znázorněn na obrázku výše.