Protierozní georohože trvalé

Georohože TENAX MULTIMAT jsou velice efektivní při protierozní ochraně povrchu svahu zemního tělesa. Georohože TENAX MULTIMAT jsou vyrobené z polypropylenu. Polypropylenová vlákna jsou fixována ve třech vrstvách tak, že vytváří prostorovou (3-D) matraci. Materiál je UV stabilizován.

TENAX MULTIMAT byl navržen tak, aby zadržel zeminu s travním semenem na svazích a zároveň jeho otevřená struktura nebránila přístupu vzduchu, vláhy, světla ke vzcházejícím rostlinám. Georohože TENAX MULTIMAT kompletně zamezují vodní rýhové erozi, redukují plošnou erozi, omezují hloubku eroze, snižují rychlost odtoku vody po svahu, po zatravnění vyztužují kořenový systém travního porostu (v případě zatravnění svahu). Jejich použitím zajistíme ochranu povrchu nových nebo opravených svahů zemního tělesa a tím celoplošný vzrůst vegetace bez jakýchkoliv omezení při provádění údržby svahů v následujících letech. Výrobek je položen, ukotven (k ukotvení se používají J nebo U skoby), po instalaci přesypán humózní zeminou – zůstává tak pod povrchem realizovaného svahu. TENAX MULTIMAT je určen k protierozní ochraně povrchu svahů mírných i strmých. Je ideálním, velice efektivním protierozním prvkem v líci vyztužených zemních konstrukcí jako např. M- Slope Bal, RIVEL Green.