Bentonitové rohože

BENTOMAT je minerální těsnící rohož, bentonitová rohož, pro utěsnění staveb. Používá se pro utěsnění dna skládek, k jejich zakrytí, k utěsnění nádrží, kanálů, tanků, biotopů, tunelů apod. BENTOMAT je materiál sendvičové konstrukce, který tvoří dvě vrstvy geotextilie s mezivrstvou bentonitu. Vrchní vrstva je tvořena tkanou geotextilií vysoké pevnosti, spodní vrstva netkanou, mechanicky pojenou geotextilií. Celá konstrukce těchto třech vrstev je pevně propojena vpichováním. Bentonitové rohože jsou úspěšně aplikovány v těsnících systémech skládek odpadů a vodohospodářských staveb po celém světě.