Drenážní geokompozity

Drenážní geokompozity jsou schopny samostatně a komplexně plnit drenážní funkci, a to v rámci jednoho instalovaného výrobku. Drenážní geokompozity jsou tvořeny vnitřním prostorovým jádrem, opatřeným z jedné nebo z obou stran obalující vrstvou. Jádro může být tuhé – tvořené geosítí, nebo měkké – tvořené georohoží (vlákenný drén), z materiálů PP (polypropylen) či PE (polyetylen). Drenážní geokompozity s tuhým jádrem se vyznačují vysokou mechanickou odolností k poškození – odolají zatížení při výstavbě (při hutnění 0,3m mocné vrstvy zeminy působí tlak až 500 kPa) a hlavně pak následnému dlouhodobému působení tlaku krycích vrstev. Jsou proto předurčeny k použití do izolačního souvrství skládek, k použití do konstrukčních vrstev vozovek. Drenážní kompozity tvořené měkkým jádrem jsou vhodné především pro aplikace typu sportovišť či zelených střech. Obalující vrstva drenážních geokompozitů je většinou z netkané textilie s filtračními schopnostmi, která zamezuje zanesení drénu a zajišťuje jeho dlouhodobou funkčnost.

Plošné drenážní kompozity se užívají namísto minerálních drenážních vrstev tam, kde je nedostatek drenážních materiálů v místě stavby, a dále pro urychlení výstavby a stabilizaci vodních poměrů v podloží. Je možné jimi nahradit také svislý plošný drén např. u mostních opor. Drenážní kompozity vedle funkce odvodňovací (drenážní) plní funkci separační, filtrační a v některých případech i ochrannou. Drenážní geokompozity jsou velmi často součástí komplexního odvodňovacího systému, snižují hydrostatický tlak a zamezují nasycení krycích vrstev. Při rekultivaci skládek odpadů drenážní kompozit umístěný pod uzavírací izolační vrstvou zabezpečuje sběr a odvod plynů, které se tvoří v tělese skládky, drenážní kompozit umístěný nad uzavírací izolační vrstvou pak odvod srážkových vod z prosáklých rekultivační vrstvou.  

Doporučíme vhodný typ výrobku pro daný účel použití s ohledem na zajištění dlouhodobé funkčnosti a stability navrhované konstrukce.