Hydroizolační fólie stavební HDPE, LDPE

IZOVIL MAX HDPE – hydroizolační fólie stavební jsou vyráběny z vysoce kvalitní suroviny vysokohustotního polyetylénu (HDPE), IZOVIL LDPE – hydroizolační fólie stavební jsou vyráběny z vysoce kvalitní suroviny nízkohustotního polyetylénu (LDPE). Vyznačují se značnou odolností k chemickým látkám, roztokům zásad, kyselin a solí, k působení plísní a mikroorganismů. Jejich velkou předností je dlouhodobá životnost.

IZOVIL MAX HDPE a IZOVIL LDPE – hydroizolační fólie stavební jsou určeny pro izolaci spodních staveb (podlahy, základové vany, vodorovné konstrukce apod.) proti vodě a radonu. Tloušťka hydroizolační fólie musí odpovídat podmínkám stavby, HF zatížení, popř. navrženým protiradonovým opatřením.

Spojování jednotlivých pásů hydroizolační fólie se provádí butyl-kaučukovými resp. bitumenovými páskami nebo svařováním v závislosti na tloušťce hydroizolační fólie a podmínkách stavby (HF zatížení).

Hydroizolační fólie stavební IZOVIL se vyrábějí v tloušťkách od 0,50 mm do 1,50 mm.