Tkané geotextilie

Tkané geotextílie se využívají především pro jejich výztužnou a separační funkci. Používají se k vyztužení podkladových vrstev málo únosného podloží u průmyslových a liniových staveb, ke zpevnění násypových těles. Jsou ideálním řešením pro vybudování dočasných komunikací, např. příjezdových cest ke staveništím. Při použití tkané geotextílie není zpravidla potřebná výměna zemin podloží a zároveň se uspoří násypový materiál při současném oddělení vrstev zemin rozdílných vlastností (separační funkce), což vede v konečném důsledku k úspoře nákladů na stavbu. V naší nabídce jsou tkané geotextílie z polypropylenu a polyesteru.