Geomříže do asfaltových povrchů

Výztužné geomříže do asfaltových povrchů M-Grid Glass jsou vyrobené tkaním z vysokopevnostních skelných vláken. Geomříž je nánosovaná bitumenu identickým polymerem, čímž je zaručeno náležité spojení geomříže s asfaltovými vrstvami.

Špičkové pevnostní charakteristiky v podélném i příčném směru a odolnost k vysokým teplotám je předurčují k použití jako výztužný prvek do asfaltových povrchů silnic, dálnic, vzletových a přistávacích drah letištních ploch, manipulačních ploch logistických center, skladů atd.

Geomříž M-Grid Glass absorbuje také trhliny ve vodorovné rovině vozovky, jde např. o pohyby vznikající vlivem změn teplot jednotlivých ročních období a běžným namáháním dopravou. Skelné vlákno je schopno přenášet daleko vetší síly než běžná PET, PVA či extrudovaná geomříž.

Použití geomříže M-Grid Glass má i ekonomický efekt – snížení nákladů při výstavbě a rekonstrukci vozovek a následně i snížení výdajů na jejich opravy, s možností následné kompletní recyklace materiálů souvrství.

M-Grid Glass je aplikován mezi dvě vrstvy asfaltu, kde svoji vysokou pevností eliminuje namáhání a nárazy v horizontálním směru. Impregnování bitumenu identickým polymerem usnadní spojení a součinnost geomříže s ostatními vrstvami. 

M-Grid Glass brání pronikání reflexních trhlin ze spodních vrstev původní vozovky, zamezuje a výrazně redukuje vytváření kolejí a trvalé deformace asfaltového krytu, zabrání rozlomení souvrství a absorbuje veškerá nežádoucí smyková a ohybová napětí.

Použitím geomříží M-Grid Glass vkládáme přidanou hodnotu do konstrukce komunikací a výrazně tak prodloužíme jejich životnost.