Hydroizolační fólie HDPE

PE hydroizolační fólie IZOVIL GEO je geosyntetická izolace vyrobená ze syntetického polymerního materiálu, z polyethylenu. V technické praxi se často používá termín geomembrána. Hydroizolační fólie vyrobené z polyethylenu se vyznačují vynikajícími mechanicko-fyzikálními vlastnostmi, vysokou odolností k chemickým látkám, jsou rezistentní k působení plísní a mikroorganismů. Materiál vykazuje dlouhodobou, v podstatě neomezenou životnost (v případě, že je chráněn před přímým vlivem slunečního záření). Díky výše uvedeným vlastnostem jsou geomembrány určeny k utěsnění skládek odpadů, dále pak nacházejí uplatnění ve vodohospodářských, průmyslových, zemědělských, inženýrských stavbách a pod..

IZOVIL GEO se vyrábí v tloušťkách 0,50 mm – 2,50 mm, v šíři 5,30 m, v provedení hladkém, jedno a oboustranně texturovaném.