Geobuňky

Geobuňkové systémy dodávané naší společností jsou vyráběné z vysokohustotního polyetylénu (HDPE). Vysokohustotní polyetylén (HDPE) vyniká nad ostatními materiály především odolností k chemickým látkám a v podstatě neomezenou životností při zabudování do země v celém rozsahu pH. Svým zpevňovacím účinkem geobuňkový systém zabraňuje smykovému porušení a deformacím sypaných a vrstvených konstrukcí. Systém stabilizuje plnivo, umožní rozložení zátěže v plastických zeminách, stabilizuje nezpevněné vozovky. 

Systém vytváří tuhý podklad s vysokou ohybovou pevností, který při podélném rozložení zátěže funguje jako polotuhá deska. Kontaktní napětí na podloží se tak významně zmenší a tloušťku násypového materiálu ve srovnání s neupravenou a nevyztuženou konstrukcí je možné snížit až na polovinu. Zároveň perforace stěn buněk zvyšuje úhel tření mezi plnivem a stěnou, umožňuje podélný odtok vody v případě saturovaných zemin a sníží negativní vliv zadržování vody na málo propustném podloží. 

Geobuňkový systém je vhodný také jako protierozní ochranný systém povrchů svahů a vodních kanálů, kde svými vlastnostmi stabilizuje a udržuje vrchní vegetační vrstvu. Z geobuňkového systému je také možné vytvářet opěrný konstrukční systém strmých svahů či opěrných zdí, který vyniká konstrukční flexibilitou a přirozeným vzhledem díky snadné implementaci vegetace. Povrch materiálu stěn jednotlivých buněk je vroubkovaný kvůli zlepšení frikčních vlastností mezi výplňovým materiálem a stěnou buňky (tzv. aggregate lockup), což v konečném důsledku umožňuje lepší roznášení sil a stabilitu celé konstrukce. Stěny buněk jsou opatřeny důmyslně rozmístěnými řadami otvorů, které zajišťují drenážní funkci – snadný průtok vody mezi jednotlivými buňkami. To je důležité z hlediska stability celého systému zejména při použití na svazích. V případě zatravnění povrchu konstrukce umožní perforace volný průchod jak vody, tak i živin a mikroorganismů z buňky do buňky. Zároveň je umožněno prorůstání kořenů, což vede k vytvoření optimálních podmínek pro růst vegetace a tím opět ke zpevnění celé konstrukce.